Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2017

rrrumor
01:40
– Szczerze? Jestem zmęczona.
Facet roześmiał się.
– Niedługo świt – przypomniał.
Potrząsnęłam głową.

– Nie chodzi mi o takie zmęczenie.
– To o jakie?

– O takie… Takie prawdziwe, dogłębne. Takie, którego nie możesz odespać. Jestem
zmęczona… byciem.
Milczał przez dłuższą chwilę, a potem zwolnił i kątem oka dostrzegłam, że patrzy
na mnie.
– Nie okazujesz tego – powiedział.

– Nie okazuję wielu rzeczy.

Kolejne trzy kroki w absolutnej ciszy.

– To pewnie też jest męczące.
— Cora Carmack - "Coś do ocalenia"
Reposted frommefir mefir viaumakemewannafuck umakemewannafuck
01:39
9753 756c
Reposted fromtwinleaves twinleaves viawaco6 waco6
01:39
rrrumor
01:39
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromtaSowa taSowa viastonerr stonerr
01:38
6937 965b 500
01:38
8319 5534 500

sotick:

By  Julia Feige

Rain of Leaves

Reposted fromAmericanlover Americanlover
rrrumor
01:38
2042 7052 500
Reposted fromsarazation sarazation viaciarka ciarka
rrrumor
01:37
Reposted fromFlau Flau viaanuszka anuszka
01:36
1637 40c1 500
Reposted fromjanghye-yung janghye-yung viaciarka ciarka
01:36
rrrumor
01:35
Reposted fromgruetze gruetze viaAmericanlover Americanlover
rrrumor
01:34
rrrumor
01:34

April 10 2017

rrrumor
01:02
4966 5a63 500
Reposted fromoll oll viaexistential-puke existential-puke
rrrumor
01:02
5211 9904
Reposted fromkrzysk krzysk
01:01
6290 06cf 500
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viakrzysk krzysk
00:49
9468 8e13
Reposted fromwowimtired wowimtired viaAmericanlover Americanlover
rrrumor
00:49
rrrumor
00:49
5152 c43e 500
always (re)discover.
Marseille
Reposted fromsoulwax soulwax viastonerr stonerr
rrrumor
00:49
Reposted fromthetemple thetemple viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl